Monthly Archive: May 2013

התערבות בית המשפט העליון בפסקי דין

של בית הדין הארצי לעבודה ב. בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק (בג”צ) פסיקתו שלבית הדין הארצי לעבודה אמורה להיות סוף פסוק בנושאים הנמצאים, מכוח הדין, בתחום הסמכות הבלעדית של בתי הדין לעבודה. אולם לא אחת נקבע שבג”צ…
Read more