Monthly Archive: October 2001

זכאות לשכר ופיצויים על הפרת חוזה עבודה

חלוקת משרדים – שינוי תארים עקב החלטת הממשלה באישור הכנסת (26.3.03) לחלק את משרד העבודה והרווחה ולאחד את חלקו עם משרד התעשיה והמסחר יעבור תחום העבודה למשרד המסחר והתעשיה, אשר ייקרא “משרד התעשיה המסחר והתעסוקה (פורסם בי”פ 5175, כ”ח בניסן…
Read more